Pratbubblan

Pratbubblan – för talängsliga

För dig som har svårigheter med att

  • hålla tal på en stor fest
  • hålla en presentation på jobbet, i skolan eller på universitetet
  • ringa ett viktigt samtal
  • ta upp lön eller arbetsförhållanden med din chef
  • ta kontakt med folk på grund av blygsel

Hos  Pratbubblan kan du få hjälp!

Mitt namn är Eva Nygren, och jag är svensklärare med lång erfarenhet av arbete med talängsliga ungdomar. Hos mig kan du få konkret hjälp. Jag har provat ut metoder som ofta ger god effekt.

Arbetssättet är besläktat med det som används inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och bygger på att du under trygga former får utsätta dig för det som du tycker är obehagligt i talsituationer.

Du får också konkreta råd kring hur man kan disponera ett tal, eller lägga upp en presentation innehållsmässigt. Genom att bli säkrare i hur du presenterar ditt material blir du också säkrare som talare.

Jag arbetar också med att göra dig medveten om hållning, röstanvändning, pauser och tempo. Den här medvetenheten stärker dig som talare.

Till mig kommer du det antal tillfällen du behöver. Arbetet kan handla om ett enstaka möte, eller sträcka sig över en längre period. Du bestämmer!

Stödet ges individuellt. Pris 400 kr för 45 min, 300 kr för student eller studerande. Du kan betala med kontanter eller swish. Välkommen, också för enstaka besök!

 

Länk med bra material om talängslan:

Psykologiguiden

 

Kontakt

Eva Nygren, Nygrens Ordalag HB, org nr: 9167738203 Spannmålsvägen 44
247 55 Dalby
073 3608522 eva.nygren.dalby@telia.com